Podmiot

STAROSTWO POWIATOWE
w Bolesławcu


59-700 Bolesławiec
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2

NIP: 612-154-54-92                REGON: 230829298

Konto: BGŻ Bank o/Bolesławiec 70 2030 0045 1110 0000 0159 6920

http://www.powiatboleslawiecki.pl
http://www.bip.powiatboleslawiecki.pl

email: biuro@powiatboleslawiecki.pl


Godziny otwarcia urzędu:
w poniedziałekod 8.00 - do 16.00 *
we wtorekod 7.30 - do 15.30
w środęod 7.30 - do 15.30
w czwartekod 7.30 - do 15.30
w piątekod 7.30 - do 15.30
* w poniedziałki Wydział Komunikacji i Transportu czynny jest
   od godz. 8.00 do godz.17.00

Starosta Bolesławiecki
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym
w poniedziałki od godz. 13.00 do 16.00.


XIV Sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego

odbędzie się w dniu 16 lutego 2012., o godz. 9.30
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Bolesławcu.


  Porządek obrad Sesji Rady Powiatu przewiduje:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Sekretarza Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas X Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu
 8.  Nr XIV/97/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bolesławieckiego na lata 2012 - 2024,
 9.  Nr XIV/98/12 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2012,
 10.  Nr XIV/99/12 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 11.  Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji zadań w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków.
 12.  Informacja Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia o działalności Rady w sprawie ograniczenia bezrobocia.
 13.  Informacja o dostosowaniu zakresu kształcenia w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych do potrzeb rynku pracy oraz o sieci kształcenia zawodowego i doposażeniu bazy szkół zawodowych.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Sprawy różne i zakończenie obrad.

www.powiatboleslawiecki.pl

© Powiat Bolesławiecki 2003-2010
Data powstania serwisu: 2003-08-11
Data ostatniej zmiany w serwisie: 2019-10-15
Data ostatniej aktualizacji bazy: 2017-11-15

Licznik odwiedzin:

odtwarzanie danych